EUROPEJSKI
                     FUNDUSZ ROLNY

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

Operacja pn." ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PIASKACH"współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

Ośrodek   KOLONIJNO - WYPOCZYNKOWY
Edukacji Ekologicznej

ul. Piaskowa 23
82-120 Krynica Morska - Piaski

tel.  + 48 608 500 665
tel. + 48 55 247 66 67
email: zielonaszkola@krynicamorska.pl