Oferty edukacyjne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną,

która uatrakcyjni pobyt w naszym Ośrodku. 

Wśród przygotowanych propozycji, każdy znajdzie coś dla siebie,

a jeżeli czegoś nie znajdziecie, napiszcie maila postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.  

Program edukacji ekologicznej dla dzieci
w OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
w Krynicy Morskiej - Piaski

 
 •  „SPOTKANIE Z MORZEM BAŁTYCKIM”
 • "IMPONUJĄCA LEŚNA ROŚLINNOŚĆ"
 • "ZAJĘCIA Z ORNITOLOGIEM"
 • "METEOROLOGIA"
 • "POZNAJ BURSZTYN ZWANY JANTAREM"
 • "TAJEMNICZA STRAŻ GRANICZNA"

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach uzgodnionych ze zleceniodawcą.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO

Nadrzędnym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną przez:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • wpajanie silnego związku ze środowiskiem,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne,
 • zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,
 • naukę ekologicznego życia we własnym domu, otoczeniu.
 • umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym dziećmi, 
 • dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości,
 • umiejętności służące zdobywaniu wiedzy w różnorodny sposób.
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki, Internet, multimedia) oraz umiejętne ich wykorzystywanie,
 • naukę poczucia własnej wartości i własnych możliwości,
 • naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka,
 • uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.

Ośrodek   KOLONIJNO - WYPOCZYNKOWY
Edukacji Ekologicznej

ul. Piaskowa 23
82-120 Krynica Morska - Piaski

tel.  + 48 608 500 665
tel. + 48 55 247 66 67
email: zielonaszkola@krynicamorska.pl